Flora de Vries, de naam achter  EFVEE VERTALINGEN

Al in mijn tienerjaren was ik geïnteresseerd in de Spaanse taal en volgde cursussen Spaans bij de Volksuniversiteit. Vele boeiende en creatieve banen later begint het weer te kriebelen: ik besluit een HBO-studie Tolken en Vertalen Spaans bij het ITV in Utrecht op te pakken en mag deze opleiding in 1997 mét diploma succesvol afronden. In datzelfde jaar volgt mijn beëdiging als vertaalster voor de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam.
Ik sta ingeschreven in het Register voor beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) onder nummer 162.

Vanaf 1998 betekent dit een nieuwe toekomst als beëdigd vertaalster en docente Spaans.

Klik hier voor verdere details over vertalingen en hier voor cursussen Spaans en voor informatie over de lesmogelijkheden.

De algemene voorwaarden + privacyverklaring AVG vindt u onder het kopje Vertalingen.

Flora de Vries, traductora de traducciones EFVEE 

Ya como adolescente me interesaba la lengua española y después de haber trabajado muchos años en la televisión holandesa, decidí cambiar de rumbo y me matriculé en la ITV, una formación profesional para traductores e intérpretes en Holanda. En 1997 terminé la carrera y obtuve el diploma. En el mismo año me tomaron juramento ante el Tribunal de Primera Instancia en Amsterdam y a partir de ese momento tengo derecho a llamarme traductora jurada del castellano al neerlandés y viceversa.

Estoy inscrita en el Registro de Traductores e Intérpretes jurados (el Rbtv) bajo número 162.

Haga clic aquí para más detalles sobre traducciones y tarifas