Mijn slogan: "uw visitekaartje is ook het mijne"

“Niets is mooier dan vertalen, het is een echt ambacht dat met liefde, geduld en zorgvuldigheid wordt uitgeoefend. Een vertaling is net een bouwwerk: eerst in de steigers, de zgn. opbouwfase, en pas wanneer het raamwerk solide in elkaar zit wordt het tijd voor de afwerking. Dit alles uiteraard met de grootste nauwkeurigheid, én met respect voor u als opdrachtgever, en voor uw deadline”.
 


EFVEE Vertalingen werkt met de volgende taalcombinaties: 

Spaans – Nederlands, Nederlands – Spaans (ook beëdigd)

Engels – Spaans voor algemene teksten

en heeft jarenlange professionele ervaring in vertalingen op o.a. de volgende terreinen:

muziek / kunst
algemeen financieel (jaarcijfers, contracten)
algemeen juridisch (geboorte-, huwelijks- en andere aktes)
multimedia  / websites / CV’s / diploma’s / correspondentie

 

TARIEVEN: 


- zijn afhankelijk van inhoud, omvang, deadline en specifieke wensen:

voor een vertaling van algemene aard wordt een ander tarief gehanteerd dan voor 

 

*technisch gespecialiseerde teksten                               *vakspecifiek materiaal
*omvangrijke opdrachten                                                *beëdigde documenten
 

- maar zijn altijd redelijk

  • Gewerkt wordt volgens woordtarief in de doeltaal
  • Spoedopdrachten (binnen 48 uur) in overleg  

 

Contact::

info@spaanshilversum.nl
+ 31(0)35 - 68 357 68 / 06 – 508 36 794